Tipus de fusta 

De tipus de fusta n'hi ha tants com tipus d'arbres. I això significa una quantitat molt gran. Si a més a més li sumem el fet que per cada espècie d'arbre hi ha un seguit de noms locals, la cosa encara es complica més. Per exemple, la fusta més comú i habitual és la fusta de pi. És la que trobem si anem a una fusteria o local de bricolatge i demanem un tros de fusta per fer qualsevol cosa.

Ara bé, si per exemple vconsultem AITIM (Associació d'Investigació Tècnica de la Fusta i el Suro), veurem que fa referència als tipus de pi següents:

Pino amarillo del sur, Pino azúcar, Pino blanco del oeste, Pino canario blanco, Pino canario tea, Pino carrasco, Pino chir, Pino colonnaire, Pino de chile, Pino del caribe, Pino hoop, Pino insignis, Pino khasya, Pino laricio, Pino merkussi, Pino negro, Pino oregón, Pino paraná, Pino piñonero, Pino pinaster, Pino rígido, Pino silvestre, Pino weymouth

Però encara n'hi ha més. Per exemple del Pino Pinaster dóna tres sinònims: Pino gallego, pino negra, pino de las Landas. Amb la qual cosa ja es veu que la diversitat de noms és amplíssima. De vegades aquests noms alterns són els més habituals, si més no, a casa nostra. Així diem pi melis als que abans hem anomenat Pino amarillo del sur o Pino silvestre.

Algunes de les fustes més habituals

Pi Faig Cirerer Cedre Roure Noguera
           
 
Caoba Sapel·li Iroko Tipuana Bubinga