ESTEREO

El programa ESTEREO (© R. Sastre & A. de Bobes) és una eina d'anàlisi d'il·luminació natural en espais arquitectònics interiors.
A través de la projecció estereogràfica podem estudiar els recorreguts solars en qualsevol dia i hora, calcular el Factor de Llum Diürna (FLD) i variar el punt d'aplicació d'aquests càlculs.
La següent figura mostra una imatge real del programa, per tal que un es pugui fer a la idea del seu funcionament.