PNEU

Copyright© Ramon SASTRE

El programa PNEU serveix per a calcular la tensió de la membrana y la seva deformació s'una coberta pneumàtica cilíndrica sota càrregues de pressió interior i vent.
Gràficament es veuen les deformacions, que es poden fer explícites en una taula, i s'obté una sèrie de valors numèrics de les reaccions.