© R. Sastre (1981-2022) E.T.S. Arquitectura del Vallès, Sant Cugat del Vallès - Barcelona - España, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)